KONTAKTAI

V.Kudirkos g. 33, LT-71124 Šakiai
Raštinės tel. (8 345) 60176
gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt

PAMOKŲ LAIKAS

1.8:00-8:45
2.8:50-9:35
3.9:45-10:30
4.10:50-11:35
5.11:55-12:40
6.12:50-13:35
7.13:45-14:30
8.14:35-15:20

NAUDINGOS NUORODOS

2020 metų finansinių dokumentų rinkinys
 1. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas I-as ketv.
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr1 I-as ketv.
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr2 I-as ketv.
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr3 I-as ketv.
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr4 I-as ketv.
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr5 I-as ketv.
 7. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas I-as ketv.
 8. Pažyma dėl finansavimo sumų I-as ketv.
 9. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį I-as ketv.
 10. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose I-as ketv.
 11. Veiklos rezultatų ataskaita I-as ketv.
 12. Finansinės būklės ataskaita I-as ketv.
 13. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr6 II-as ketv.
 14. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr7 II-as ketv.
 15. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr8 II-as ketv.
 16. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr9 II-as ketv.
 17. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr10 II-as ketv.
 18. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas II-as ketv.
 19. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas II-as ketv.
 20. Finansinės būklės ataskaita II-as ketv.
 21. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį II-as ketv.
 22. Pažyma dėl finansavimo sumų II-as ketv.
 23. Veiklos rezultatų ataskaita II-as ketv.
 24. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose II-as ketv.
 25. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr1 I-as pusm.
 26. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr2 I-as pusm.
 27. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr3 I-as pusm.
 28. Informacija apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos plano vykdymą
 29. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas III-ias ketv.
 30. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr11 III-ias ketv.
 31. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr12 III-ias ketv.
 32. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr13 III-ias ketv.
 33. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr14 III-ias ketv.
 34. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr15 III-ias ketv.
 35. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr16 III-ias ketv.
 36. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas III-ias ketv.
 37. Finansinės būklės ataskaita III-ias ketv.
 38. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį III-ias ketv.
 39. Pažyma dėl finansavimo sumų III-ias ketv.
 40. Pažyma apie įstaigos biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose
 41. Veiklos rezultatų ataskaita III-ias ketv.
2019 metų finansinių dokumentų rinkinys
 1. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas I-as ketv.
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr1 I-as ketv.
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr2 I-as ketv.
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr3 I-as ketv.
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr4 I-as ketv.
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr5 I-as ketv.
 7. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas I-as ketv.
 8. Finansinės būklės ataskaita I-as ketv.
 9. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį I-as ketv.
 10. Pažyma dėl finansavimo sumų I-as ketv.
 11. Veiklos rezultatų ataskaita I-as ketv.
 12. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas II-as ketv.
 13. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr6 II-as ketv.
 14. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr7 II-as ketv.
 15. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr8 II-as ketv.
 16. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr9 II-as ketv.
 17. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr10 II-as ketv.
 18. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas II-as ketv.
 19. Finansinės būklės ataskaita II-as ketv.
 20. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį II-as ketv.
 21. Pažyma dėl finansavimo sumų II-as ketv.
 22. Veiklos rezultatų ataskaita II-as ketv.
 23. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr1 I-as pusm.
 24. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr2 I-as pusm.
 25. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą Nr3 I-as pusm.
 26. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose I-as pusm.
 27. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas III-ias ketv.
 28. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr11 III-ias ketv.
 29. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr12 III-ias ketv.
 30. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr13 III-ias ketv.
 31. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr14 III-ias ketv.
 32. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr15 III-ias ketv.
 33. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas III-ias ketv.
 34. Finansinės būklės ataskaita III-ias ketv.
 35. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį III-ias ketv.
 36. Pažyma dėl finansavimo sumų III-ias ketv.
 37. Veiklos rezultatų ataskaita III-ias ketv.
 38. Finansinės būklės ataskaita IV-as ketv.
 39. Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) IV-as ketv.
 40. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį IV-as ketv.
 41. Veiklos rezultatų ataskaita IV-as ketv.
 42. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 43. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 44. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
 45. Pinigų srautų ataskaita IV-as ketv.
 46. Pinigų srautų ataskaita (tęsinys) IV-as ketv.
 47. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
 48. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
 49. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
 50. Informacija apie įsipareigojimų dalį
 51. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
 52. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
 53. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
 54. Grynojo turto pokyčių ataskaita
PAGRINDINIS
© 2016 - 2021. Šakių “Žiburio” gimanazija. Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.
Kūrė: Justas Dėnas